Život ve štěstí - logo

Jak jsem nešel na operaci – můj příběh s výhřezem L5/S1 – část 4. – Pevné boty a silný štít

Pevné boty a silný štít

Je tomu více než rok, co jsem zveřejnil sérii článků o mém příběhu se zády. S niternou potřebou sdílet.

S překvapením a údivem se na mne na základě přečtení článků, začali obracet lidé, kteří prochází podobnou etapou. Lidé, kterým můj příběh s dobrým koncem dodal na jejich cestě kuráž a naději. V této části příběhu se budu věnovat mému vnímání kvality a samotného prožívání života po nemoci – s odstupem..

Ve všem sdíleném, jež má pro správně uchopený a pochopený prožitek hloubku, je pro druhé vetkán hodnotný a pro rámec cesty podnětný obsah. Je jedno, zda se jedná o příběh cesty napříč pouští, či boje s nemocí. 

Maják

Cesta každého z nás se v některých svých etapách trefuje do již vyšlapané cesty druhými. Je-li plna zdánlivé temnoty, dokáže být správně předložený příběh druhých pomyslným majákem, jež má potenciál posvítit na cestu vedoucí ven. Občas je to cesta vedoucí z beznaděje – vstříc novým rovinám příběhů dalších.

Život je plný skrytých symbolů, nápověd a řešení, které jsou v umu stvoření mistrně skryty. To proto, že jde o dokonalou a fascinující hru, která musí zejména bavit a vše hodnotné nesmí a nemůže být pro podstatu laciné.

Kvalita další cesty

Každý z kroků, který učiníme, se nadobro zapisuje do našich pomyslných podrážek, které definují kvalitu a hodnotu další části cesty, kvalitu budoucích rozhodnutí a prožitků.

Ne-moc, její omezení a limity jsou kapitolou, na kterou se nedá připravit. Tedy – dá se předvídat – z poslíčků vetkaných do blbých pocitů a nálad, kterým nenasloucháme a hrneme je před sebou slepí, s klapkami na očích. Trvá-li vše bez řešení příčiny dlouho, dostáváme facku z milosti.

Všechny tyto facky a domnělé komplikace, problémy a nepříjemnosti všech podob, jsou avizem o našem nesprávném vnímání. Výzvou k lekci, za kterou (pokud ji úspěšně zvládneme) přichází ocenění ve formě poznání a pochopení. 

To nejlepší, co mi život mohl dát

Osobně vnímám s odstupem etýdu se zády, jako to nejlepší, co mi život mohl dát. Vytrhl mne ze zaběhlých kolejí života beze smyslu a cílů. Prostřednictvím bolesti mne zastavil a daroval nesmírně cennou příležitost nahlédnout do sebe. Výzvu k rekapitulaci a možnost opustit vše přežité a nevyhovující. Pro překonání zdánlivě bezvýchodného stavu mne naučil vážit si života ve zdravém těle, vážit si sebe.

Součástí procitnutí byla má hluboká introspekce. Spatřil jsem všechna svá vnitřní omezení a podvědomé bloky, které mi pro své limity nedovolovali vidět svět v jasných barvách. S otevřenou myslí, jasným rozhodnutím činit změny a život posunout na jinou úroveň, ke mě přicházely vždy ideální a nesmírně cenná poznání.

Do života ve vlnách proudili noví lidé a s nimi metody pro vnitřní očistu a proměnu.

Život ve štěstí

Přes stohy knih o osobním růstu, pravidelné meditace a nejrůznější duchovní disciplíny, jsem se jako udatný pohádkový hrdina prodíral houštím ze strachů, bubáků a bludiček. Hnán touhou žít Život ve štěstí. Na cestě samotné se tříbilo vnímání tohoto cíle, jež byl na svém počátku nejasnou korouhví v daleké zemi za mlhou hustou a neprostupnou. Mlhou, jež nahání strach a s ním i obavy a nedovoluje vidět vždy dál, než na jeden krok.

Cesta pokračuje a mlha je se mnou stále. Jen už se jí nebojím. Mám pevné boty a silný štít ukovaný z víry v sebe. Život ve štěstí, jak mu rozumím ve své nynější životní etapě je stav, kdy s pochopením nerozlišuji věci na dobré a špatné.

Vše bez hodnocení přijímám a bolestné integruji – krůček po krůčku. S díky a pochopením opouštím vše, co už mi neslouží.

Žiji život plný sérií běžných věcí, které jsou vždy velikým dobrodružstvím.

Moje záda

Záda mám v pořádku. Nedocházím k lékařům – není jich zapotřebí. Když mne někdy někde zabolí, naslouchám signálům těla a pro pochopení činím změny ve smyslu postojů a dalších kroků a rozhodnutí v rámci života.

Jakási stopová bolest na úrovni beder je se mnou stále. Přijal jsem ji jako svoji součást. Jsem jí vděčný za to, že mi čas od času připomene příběh o tom, Jak jsem nešel na operaci.

Cenná otázka

Nedávno se mi dostalo velmi cenné otázky. Co by jsi řekl Jakubovi, který se  před bezmála pěti lety ocitl ve svém údolí stínů, strachu a bolesti?

Řekl bych mu, že vše těžké pomine. Ať neztrácí naději a zkusí se podívat na svou zdánlivě trpkou zkušenost, jako na part hry, kterou jednou pochopí a pro obrovskou hodnotu s díky ocení.

Upozornění

Postup a popis mé cesty ke zdravým zádům vychází z mé osobní zkušenosti. Nejsem kvalifikovaný lékař a ani si na něj nechci v žádném případě hrát. Máte-li zdravotní potíže, vyhledejte odborníka a nechte se vyšetřit.

Facebooková skupina Zádaři

Na základě mého příběhu se mi čas od času ozve někdo, jež prochází podobnou životní etapou. Pro všechny z vás, se kterými série článků rezonuje, probouzí ve vás kuráž a rozsvěcuje naději, jsem vytvořil facebookovou skupinu Zádaři. Jedná se o virtuální prostor, ve kterém se spojují lidé s podobným osudem. Prostor, kde je možné sdílet svůj příběh, získat od druhých podporu, inspiraci i věcné a podnětné kroky. Skupina je soukromá a uzavřená.

Máte-li zájem, připojte se. Věřím, že to pro vás bude užitečné a posune o krok dál vás, i všechny ostatní.

Žádný z nás nevíme, jaký náš další krok bude. Je jen na nás, kudy povede.