Vysílání z lesa

Vydávám se do lesa vstříc lesu. Radnevous se životem. Na každé této bohorovné návštěvě v tichosti lovím a chytám myšlenky zabalené do slůvek a vět…

V lůnu přírody je potichoučku a s vděčností sbírám a sdílím kousíčky toho, co ke mě přichází.

Výpis video příspěvků

Některé nápisy občas vyzývají k zamyšlení se nad samou podstatou sdělení. V tomto je možnost poznání a poznávání v rámci prostředí, v němž žijeme a jsou bezbřehé a pro moudrost nekonečné.
Povídání o mém příběhu s alergiemi na pyly. O tom, kterak má záměr schopnost a moc měnit vše, co nám život přináší.
Kterak víra v cokoliv ovlivňuje a definuje naše kroky, chování a tvorbu reality.
Někdy je naší největší pomocí druhým uvědomění, že tím nejvzácnějším darem, který můžeme druhému dát, je nepomáhat.
Úvodní povídání k cyklu vysílání z lesa. Jak vnímám život a naše putování napříč touto každý jeden okamžik ohromnou a ohromující hrou.