Vysílání z lesa

Vydávám se do lesa vstříc lesu. Radnevous se životem. Na každé této bohorovné návštěvě v tichosti lovím a chytám myšlenky zabalené do slůvek a vět…

V lůnu přírody je potichoučku a s vděčností sbírám a sdílím kousíčky toho, co ke mě přichází.

Výpis video příspěvků

Vysílání z lesa – E06 | Na vlastní nebezpečí

Některé nápisy občas vyzývají k zamyšlení se nad samou podstatou sdělení. V tomto je možnost poznání a poznávání v rámci prostředí, v němž žijeme a jsou bezbřehé a pro moudrost nekonečné.

Vysílání z lesa – E05 | O alergii

Povídání o mém příběhu s alergiemi na pyly. O tom, kterak má záměr schopnost a moc měnit vše, co nám život přináší.

Vysílání z lesa E04 | O tom, čemu věříme

Kterak víra v cokoliv ovlivňuje a definuje naše kroky, chování a tvorbu reality.

Vysílání z lesa – E03 | O pomáhání

Někdy je naší největší pomocí druhým uvědomění, že tím nejvzácnějším darem, který můžeme druhému dát, je nepomáhat.

Vysílání z lesa – E01 | Úvodní povídaní

Úvodní povídání k cyklu vysílání z lesa. Jak vnímám život a naše putování napříč touto každý jeden okamžik ohromnou a ohromující hrou.