Jak jsem nešel na operaci 4 / Pevné boty a silný štít