elektronická kniha ZDARMA

7 dní ve smíru

Svojí tvorbou propojuji čtenáře se samotnou podstatou touhy psát. Na řádcích nechávám rozezvučet sílu, která prostupuje a hýbe vším. O poznané se mám potřebu dělit se všemi, kteří mají potřebu poznané přijímat. Učit se a růst. 

Čas strávený ve tmě je hluboce individuální událostí, jíž jsem prošel. Na stránkách knihy 7 dní ve smíru se dělím o pohnutky, jež mne do tmy dovedly. Sdílím průběh a poznání z tohoto mimořádně stráveného času v bezčasí.

Poutavý příběh plný

poznání a ponaučení...

Svojí tvorbou propojuji čtenáře se samotnou podstatou touhy psát. Na řádcích nechávám rozezvučet sílu, která prostupuje a hýbe vším. O poznané se mám potřebu dělit se všemi, kteří mají potřebu poznané přijímat. Učit se a růst.

Někdo na cestě svého života pro příběh sestoupí k hrdlu sopky a jiný vystoupá na vrchol osmitisícovky. Na dobrodružné cestě nejednou pokoří své vlastní limity a o tyto příčky dále kráčí silnější. O příběh z prožitku se dělí s druhými a ti příběh zprostředkovaně prožívají spolu s hrdinou.

Pro poutavý příběh plný ponaučení není třeba chodit daleko. Z malých zázraků je utkaný každý jeden náš den.

7 dní v absolutní tmě

Pro příběh, o který se dělím na stránkách knížky, jsem šel na místo utopené v absolutní tmě, kde jsem strávil 7 dní o samotě. Zde jsem hnaný touhou po sdílení sepsal výpověď z tohoto dobrodružství, které je pro hloubku srovnatelné s výškami osmitisícovek.

Čas souvisle trávený ve tmě patří mezi málo zažívaná údobí. Bez pojítek s realitou, jak ji běžně zažíváme, se samotný parametr času bortí stejně jako vnímání reality.

Přijměte mé pozvání a vydejte se se mnou na cestu z prožitků z pobytu ve tmě..

VYDEJTE SE NA 7 DNÍ VE SMÍRU